Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược thường niên lần thứ 22 tại Hà Nội

ADDRESS

9 Dinh Le St., Hanoi, Vietnam

Customer's Service:

National Trade Fair & Advertising JSC (VINEXAD)
Address: 9 Dinh Le St., Hanoi, Vietnam
Tel.: +84.90.4811648
Fax: +84.4.37911864
Email: contact@vinexad.org.vn
Website: vietfood.vinexad.org.vn